ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ผลของดอกดาหลาอบแห้งต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้มีภาวะใกล้เบาหวานของอาสาสมัครโรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

Hypoglycemic Effect of Etlingera Elatior (Torch Ginger) Flower in  Pre–Diabetes, Volunteers of Tamod Hospital, Phatthalung

นายแพทย์เดชา  มุทธาพุทธิพงศ์, อาจารย์ นายแพทย์สุรพงษ์  ลูกหนุมารเจ้า, ดร.ภก.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์

Download (PDF, 8.62MB)