ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกาย และการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ

ผลของอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกแบบกรวยต่อความทนทานการออกกำลังกายและการฟื้นตัวของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ

Effects of Conical–PEP on Exercise Endurance and Exercise Cardiopulmonary Recovery in Healthy Elderly

ทัศวิญา  พัดเกาะ, ชุลี  โจนส์

Download (PDF, 8.62MB)